*DUTCH ONLY* Vacature BUZA afdeling crisisbeheersing en vredesop

Stagiair(e) bij de Directie Veiligheidsbeleid, Afdeling Crisisbeheersings- en Vredesoperaties (DVB/CV) / Ministerie van Buitenlandse Zaken

De afdeling Crisisbeheersings- en Vredesoperaties is op zoek naar twee stagiair(e)s. De beoogde stageperiode is vanaf 1 februari 2017 voor een periode van 6 maanden met een werkweek van 40 uur.

Werkomgeving

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) is een grote en dynamische directie, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse beleid op het gebied van internationale veiligheid. Met een open economie en sterke internationale oriëntatie is Nederland afhankelijk van het buitenland, dus wat er in de wereld gebeurt raakt direct aan onze eigen veiligheid en ons welzijn.

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) bestaat uit de volgende afdelingen: 

 • Crisisbeheersings- en Vredesoperaties (DVB/CV) 
 • Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD)
 • Non-Proliferatie, Ontwapening, Wapenbeheersing (DVB/NW)
 • Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN)
 • Taskforce Cyber (TF Cyber)
 • Wapenexportbeleid (WE)

De afdeling Crisisbeheersings- en Vredesoperaties (DVB/CV) werkt aan alle missies en operaties waar Nederland bij betrokken is, waaronder de VN-missie in Mali (MINUSMA), de NAVO operatie Resolute Support in Afghanistan, de anti-ISIS coalitie in Irak en Syrië en EUNAVFOR Atalanta (de anti-piraterij missie voor de kust van Somalië). DVB/CV coördineert de politieke besluitvorming over deze missies (de zogenaamde artikel 100-procedure en het toetsingskader), houdt een vinger aan de pols bij de dagelijkse uitvoering van de missies en draagt bij aan de evaluaties van de missies. DVB/CV houdt zich ook bezig met de beleidskant van missies en de besluitvorming in EU-, NAVO- en VN-verband, in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afdeling brengt daarmee dagelijks het geïntegreerde beleid ten aanzien van vrede en veiligheid (‘3Dbeleid’) in de praktijk.

Profiel van de stagiair(e)

 1. Je bent enthousiast, proactief en sociaal ingesteld;
 2. Een zelfstandige, flexibele en actieve werkhouding is een vereiste;
 3. Je beschikt over een brede algemene ontwikkeling en je bent een goede teamspeler; 
 4. Je bent een student op WO-niveau en je bent bezig met een master-opleiding. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar affiniteit met internationale veiligheid is zeer aan te bevelen.
 5. Goede schriftelijke vaardigheden zijn essentieel;
 6. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste;
 7. Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

De functie:

De werkzaamheden van de stagiair(e)s bij DVB/CV bestaan uit beleidsmatige en operationele taken. De stagiair(e)s worden ingezet op verschillende dossiers. De werkzaamheden op de dossiers lopen erg uiteen en de stagiair(e) kan veel verantwoordelijkheid krijgen. De concrete beleidsmatige en geografische focus wisselt vaak, evenals de werkdruk, en is sterk gekoppeld aan de internationale en politieke actualiteit.

Stagiair(e)s helpen mee bij het schrijven van dossiers voor de minister, bereiden debatten in de Tweede Kamer voor en schrijven mee aan persberichten en de beantwoording van Kamervragen. Daarnaast organiseren stagiairs bijeenkomsten waarbij ze ook de verslaglegging voor hun rol nemen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de stagiair kan met verschillende onderwerpen en werkprocessen kennismaken en de afdeling kan gebruik maken van de stagiair(e) om op uiteenlopende dossiers ondersteuning te verlenen.

Wat wij bieden

De dossiers bij DVB/CV zijn vaak politiek gevoelig, actueel en bieden een uitdagende combinatie van beleidsmatig en operationeel werk. Stage lopen bij DVB/CV geeft een goed inzicht in de werkwijze van Buitenlandse Zaken en de politieke besluitvorming. De werkdruk bij DVB/CV is over het algemeen stevig en de lat ligt hoog. Tegelijkertijd is de sfeer informeel en de collegialiteit groot.

Een stage bij BZ is vooral een leermoment voor de student en biedt voldoende gelegenheid om kennis te maken met de praktijk, of ter oriëntatie op een mogelijke werkkring.

De stage heeft de vorm van een meeloopstage. Voor onderzoeksstages zijn geen mogelijkheden. De stagiair(e) wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie hij/zij op gezette tijden een voortgangsgesprek heeft. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Voorwaarden en vergoedingen

Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op: https://www.werkenvoornederland.nl/starters/stages-afstuderen 

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Bas Blaauw via 070-348 4960 of via ab.blaauw@minbuza.nl

Sollicitatiebrieven met motivatie en geschiktheid dienen, inclusief curriculum vitae, vóór maandag 14 november te worden gestuurd naar ab.blaauw@minbuza.nl

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen in de van de week van 14 november bericht. De gesprekken zullen in principe in de maand november worden gevoerd. Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Een veiligheidsonderzoek B maakt, na selectie, onderdeel uit van de procedure.

Our sponsors