Stage vacature Economie & Handel ambassade Canberra (aug 2017 - feb 2018)

Please ask for approval from your teacher/ lecturer before considering to do an internship!


Stagiair(e) bij de Nederlandse Ambassade te Canberra, Australië – Afdeling Economie en Handel

De Nederlandse Ambassade in Canberra zoekt een stagiair(e) voor de periode van 14 augustus 2017

tot en met 16 februari 2018 voor de Afdeling Economie, Handel en Milieu.


Werkomgeving

Ambassade Canberra – in het politieke hart van Australië – is een relatief kleine post met een hecht

team. Op de Ambassade werken 11 personen, zowel uitgezonden als lokale medewerkers. Daarnaast

is ruimte voor één stagiair(e) op de afdeling Publieksdiplomatie en Culturele Zaken en één op de

afdeling Economie, Handel en Milieu. Een stage op de Ambassade in Canberra biedt een uitgelezen

kans om van dichtbij mee te maken wat diplomatie inhoudt. De Ambassade in Canberra richt zich op

het versterken en onderhouden van de politieke, economische en culturele aspecten van de relatie

tussen Nederland en Australië. Daarnaast worden Nederlandse belangen behartigd in Vanuatu,

Papua Nieuw-Guinea, Nauru en de Salomonseilanden.

De economische afdeling van de Ambassade in Canberra heeft een breed takenpakket. De afdeling

richt zich in samenwerking met het Consulaat-Generaal in Sydney vooral op handelsbevordering

tussen Nederland en Australië, rapportage over economische ontwikkelingen en het identificeren van

kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse economische diplomatie in Australië

richt zich op de volgende kansrijke sectoren: water, land- en tuinbouw, (duurzame) energie,

infrastructuur (havens en logistiek), life sciences & health (e-health, zorginfrastructuur en

biowetenschappen), smart cities en de creatieve industrie (fashion & design). De economische

afdeling in Canberra heeft een specifieke focus op de agro & food en tuinbouw- en

uitgangsmaterialen sector. Daarnaast spant de afdeling zich in voor het wegnemen van

handelsbelemmeringen en rapporteert de afdeling over voor Nederland relevante ontwikkelingen op

het gebied van Australische (handels)politiek. Daartoe worden briefings en vergaderingen van de EU-
delegatie en van Australische instanties bijgewoond.

Stage omschrijving

De ambassade zoekt een stagiair/stagiaire die breed inzetbaar is en die betrokken zal worden bij een

breed palet aan werkzaamheden, waaronder:

 Assisteren bij het verwerken en behandelen van handelsaanvragen;

 Bijdragen aan de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen voor beurzen,

bezoeken en missies;

 Het doen van marktonderzoek en opstellen van marktsectoranalyses en identificatie van

specifieke kansen en projecten die door de Ambassade, de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland (RVO) en andere relevante partijen kunnen worden gebruikt

om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren in aangemerkte economische sectoren;

 Voorlichting geven over handels- en economische aangelegenheden aan

brancheorganisaties en Nederlandse bedrijven die interesse hebben in handel met

Australië;

 Tenslotte zal de stagiair(e) rapporteren over relevante (macro)economische en

(handels)politieke ontwikkelingen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het

ministerie van Economische Zaken, de RVO en andere relevante ministeries.

Wij zijn op zoek naar organisatietalent die goed schrijft en beschikt over goede analytische

kwaliteiten. Verder kun je zelfstandig werken en ben je bereid de handen uit de mouwen te steken.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een relevante universitaire opleiding op het gebied van

economie, internationale bedrijfskunde of internationale betrekkingen.


2. Functievereisten

• Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal;

• Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Engelse taal (Taalniveau C1 of C2);

• Ervaren in het gebruik van Facebook en Twitter, in zowel het Nederlands als Engels;

• Ervaren in het gebruik van Microsoft-programma’s en MacIntosh/Apple;

• ‘Hands-on’ mentaliteit, teamspeler, initiatiefrijk en enthousiast;

• Kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie;

• Kan het overzicht bewaren en legt verbanden;

• Zelfstandig, analytisch, flexibel en representatief;

• Praktijkervaring met het organiseren van bijeenkomsten en/of evenementen;

• Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de eindfase;

• Affiniteit met Australië;

• Affiniteit met werken in een internationale omgeving, interculturele sensitiviteit.


Begeleiding

De plaatsvervangend Chef de Poste is de stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair(e) nauw

samenwerken met en gecoacht worden door de Beleidsmedewerker Economie en Handel.

Algemene voorwaarden

1. De stagiair(e)s dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben of de stagiair(e)s dienen een

opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) te volgen;

2. Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende

universiteit in het buitenland;

3. De voorkeur gaat uit naar stagiair(e)s die beschikbaar zijn gedurende de hele periode van 6

maanden;

4. Conform het stage reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als

voorwaarde gesteld dat stagiair(e)s gedurende de gehele stageperiode als student

ingeschreven staan aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling, bij voorkeur WO;

5. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;

6. Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking;

7. Het is slechts eenmaal mogelijk stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken;

8. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Je wordt verzocht alleen te reageren als je aan alle voorwaarden voldoet.


Vergoedingen

Gedurende de stageperiode kom je in aanmerking voor een stagevergoeding en een vergoeding van

je pensionkosten. Voor meer informatie over vergoedingen, klik hier.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 26 mei 2017 (COB) een motivatiebrief en CV, met daarbij

gevoegd twee referentiebrieven, t.a.v. Mw. Lilian Mellink (Beleidsmedewerker Handel en

Economie), sturen aan can-ez@minbuza.nl  

Our sponsors