Stagiair(e) Cultuur en Publieksdiplomatie bij de Nederlandse Ambassade te Canberra

Please ask for approval from your teacher/ lecturer before considering to do an internship!


Stageplaats op de Afdeling Culturele Zaken en Publieksdiplomatie

De Nederlandse Ambassade in Canberra zoekt een stagiair/stagiaire op de afdeling Culturele

Zaken en Publieksdiplomatie voor de periode van 15 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018.


Werkomgeving

Een stage op de ambassade in Canberra geeft je de mogelijkheid van dichtbij mee te maken wat

diplomatie inhoudt. De ambassade in Canberra werkt met 11 medewerkers aan het

vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen in Australië, Vanuatu, Nauru, Papua Nieuw-

Guinea en de Salomonseilanden.

De afdeling Culturele Zaken en Publieksdiplomatie (PCZ) heeft een breed takenpakket.

Naast het steunen, promoten en organiseren van Nederlandse culturele en publieksdiplomatieke

activiteiten in Australië, voert de ambassade een actief beleid op het gebied van Nederlands-

Australisch Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). De afdeling PCZ werkt samen met verschillende

partners, zoals musea, archieven en onderzoekers die dit erfgoed bestuderen en (duurzaam) in

stand houden. Publieksdiplomatie wordt doorgaans ingezet om belangrijke Nederlandse

beleidsthema’s op het gebied van cultuur, economie en mensenrechten strategisch onder de

aandacht te brengen in Australië. In de praktijk wordt publieksdiplomatie vaak gekoppeld aan

economische diplomatie. Dit betekent dat je af en toe zult samenwerken met de Economische

Afdeling.

Tot slot is ook communicatie een belangrijke taak van deze afdeling. De afdeling PCZ

onderhoudt de landenpagina’s over Australië incl. ressort op de websites van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken, één Facebook-pagina en één Twitter-account.

Stageomschrijving

De ambassade zoekt een stagiair/stagiaire die breed inzetbaar is, maar vooral zal meewerken aan

de dagelijkse, externe communicatie via de kanalen van de ambassade. De stagiair/stagiaire

assisteert bij het beheren en ordenen van databestanden, bij voorlichtingstaken zoals de

beantwoording van binnenkomende publieksvragen, het schrijven van persberichten en speeches,

en het monitoren van Australische media. Het takenpakket omvat verder de organisatie van

bezoeken, recepties, erfgoedevenementen en publieksdiplomatieke activiteiten (bijv.

mensenrechtendag op 10 december). Van de stagiair/stagiaire verwachten we dat deze de handen

uit de mouwen kan steken.


Functievereisten

 Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal;

 Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Engelse taal (Taalniveau C1 of C2);

 Ervaren in het gebruik van Facebook en Twitter, in zowel het Nederlands als Engels;

 Ervaren in het gebruik van Microsoft-programma’s en MacIntosh/Apple;

 ‘Hands-on’ mentaliteit, teamspeler, initiatiefrijk en enthousiast;

 Kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie;

 Kan het overzicht bewaren en legt verbanden;

 Zelfstandig, analytisch, flexibel en representatief;

 Praktijkervaring met het organiseren van (culturele) evenementen;

 Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de eindfase;

 Affiniteit met Australië;

 Affiniteit met werken in een internationale omgeving, interculturele sensitiviteit.


Begeleiding

Het hoofd van de afdeling PCZ is de stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair/stagiaire nauw

samenwerken met en gecoacht worden door de Beleidsmedewerker Culturele Zaken en

Publieksdiplomatie. De stagiair/stagiaire wordt de ruimte geboden zoveel mogelijk zelfstandig te

werken. 

Algemene voorwaarden

1. Kandidaten dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en/of een opleiding aan een

Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen) te volgen;

2. Kandidaten met de Nederlandse nationaliteit mogen ook een studie volgen aan een

erkende universiteit in het buitenland;

3. De voorkeur gaat uit naar stagiair/stagiaire die beschikbaar is gedurende de hele periode

van vijfenhalf maand.

4. Conform het stagereglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als

voorwaarde gesteld dat de stagiair/stagiaire gedurende de gehele stageperiode als student

ingeschreven staat aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling, bij voorkeur WO.

5. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.

6. Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking

7. Het is slechts éénmaal mogelijk stage te lopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Je wordt verzocht alleen te reageren als je aan alle voorwaarden voldoet.


Vergoeding

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site:

www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/inhoud/stages-bij- buitenlandse-zaken

Meer weten en/of solliciteren

Een sollicitatiegesprek in het Nederlands en Engels maakt onderdeel uit van de

selectieprocedure. Geïnteresseerden kunnen t/m 26 mei een motivatiebrief en CV (beide

in het Engels) sturen naar can-pcz@minbuza.nl t.a.v. Femke Withag.

Our sponsors