Nederlandse Ambassade te Brussel - Stagiair(e) bij het cluster Politiek, Pers en Cultuur (Dutch only)

Please ask for approval from your teacher/lecturer before considering to do an internship!

Location: Brussels 

Time: february 2019 - august 2019

Hours: 22,5 hours per week 

Deadline: October 4th 2018Het cluster Politiek, Pers en Cultuur is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 4 februari 2019 t/m 2 augustus 2019.

Werkomgeving

België is een buurland met een fascinerende en complexe binnenlandspolitieke structuur. Het land is de tweede handelspartner van Nederland. Brussel is naast de Belgische ook de Europese hoofdstad; thuisbasis van veel Europese Instellingen.
De ambassade vertegenwoordigt de gehele Rijksoverheid in België. De kerntaken in Brussel liggen op de terreinen politiek, economie en handel, publieksvoorlichting, pers, cultuur en consulaire zaken. De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden.
Het cluster Politiek, Pers en Cultuur heeft een breed takenpakket. Daartoe behoren het analyseren van en rapporteren over de binnenlandse politieke ontwikkelingen in België alsmede het Belgisch buitenlandbeleid, het onderhouden van betrekkingen met de federale regering, de gewestelijke regeringen en de gemeenschappen, het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in België, het organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten en het onderhouden van relaties met de pers.

Stageomschrijving

Wij bieden een stageplaats met een gevarieerd takenpakket. Als stagiair ben je betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van de ambassade.
De werkzaamheden bestaan uit:

·       assisteren van beleidsmedewerkers Politiek, Pers, en Cultuur bij dagelijkse werkzaamheden;

·       dagelijkse monitoring van het Nederlands en Belgische nieuws;

·       schrijven van conceptrapportages over politieke, culturele en beleidseconomische ontwikkelingen in België aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag;

·       onderhouden van een relevant netwerk (o.a. bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan);

·       organiseren van culturele en publieksdiplomatieke bijeenkomsten;

·       ondersteunen van inkomende bezoeken;

·       voorlichting geven aan organisaties die Nederlandse culturele activiteiten in België willen uitvoeren;

·       verbeteren en up-to-date houden van de ambassade website en sociale mediakanalen Facebook en Twitter;

·       beantwoorden van publieksvragen.

Profiel van de stagiair(e)

De Nederlandse Ambassade in Brussel zoekt een gemotiveerde, internationaal georienteerde student. Sleutelwoorden zijn samenwerking en pro-activiteit. De stage betreft een meeloopstage, wat betekent dat er geen gelegenheid is voor onderzoek of scriptie in het kader van een afstudeerproject. Van de stagiair wordt een grote mate van zelfstandigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verwacht. De stagiair dient een relevante universitaire studie in de eindfase te volgen en te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

·       kennis van en affiniteit met het politieke werkterrein;

·       representativiteit, enthousiasme, resultaatgerichtheid en een ondernemende instelling;

·       goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

·       een grote mate van zelfstandigheid;

·       goede kennis van het Frans op ten minste niveau B1 van het CEFR;

·       basiskennis van standaard officeprogramma's en sociale media;

·       basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie.

Wat bieden wij

De Ambassade biedt een leuke en leerzame stageplaats in een uitdagende werkomgeving. Er is voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

Voorwaarden en vergoedingen

Klik hier voor algemene voorwaarden en vergoedingen.

Meer weten en/of solliciteren

Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en CV tot en met 4 oktober 2018 elektronisch sturen naar bru-ppc@minbuza.nl. Belangrijk in uw sollicitatie is de onderbouwing van de wens om bij deze bilaterale ambassade stage te lopen.

Our sponsors