Stage bij Partos - branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking

Please ask for approval from your teacher/lecturer before considering to do an internship!


Location: Amsterdam

When: 27th of August until the end of 2018

Deadline: 13th of July

Language requirements: Dutch and English


Stage bij Partos - branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerkingPartos is op zoek naar een stagiair(e) ter ondersteuning van de afdeling belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Partos

Partos is de branchevereniging voor NGOs die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerkingsector in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van ruim 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Partos faciliteert en coördineert gezamenlijke initiatieven om de publieke opinie, de private sector en de politiek te beïnvloeden, zowel in Nederland als Europa. De Nederlandse overheid is in veel gevallen een belangrijke partner voor de leden van Partos, maar ook Europese instellingen en de private sector worden steeds belangrijkere stakeholders voor de ontwikkelingssector. Door een sectorbrede  beïnvloeding te voeren, is de slagkracht van beleidsinitiatieven groter en wordt de boodschap van de ontwikkelingssector tegelijkertijd meer eensgezind uitgedragen. Belangrijke onderwerpen waar Partos zich op focust zijn beleidscoherentie voor  ontwikkeling, belangen van en ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de kwaliteit en kwantiteit van het ontwikkelingsbudget. Op de Partos website is informatie te vinden over actuele onderwerpen.

 

Omschrijving werkzaamheden:

·        Ondersteuning van lobby en advocacy werkzaamheden richting Tweede Kamer en ministerie;

·        Coördinatie van het Partos Civic Space Platform, een brede maatschappelijke coalitie die zich inzet voor ruimte voor het maatschappelijk middenveld;

·        Een bijdrage leveren aan de interne lobbycommunicatie met lidorganisaties en externe politieke communicatie;

·        Het bijhouden van de politieke ontwikkelingen op het ontwikkelingssamenwerking dossier en verslaglegging daarvan;

·        Ondersteuning van het project ‘Building Change’: https://www.partos.nl/building-change/

 

We zijn op zoek naar een student(e), die: 

·        Een universitaire studie volgt met voldoende raakvlakken met een of meerdere van de volgende onderwerpen: politiek, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke organisaties, beleidscoherentie voor ontwikkeling;

·        Kennis heeft van de Nederlandse en Europese politieke processen en beleidsprocedures;

·        Beschikt over affiniteit met ontwikkelingssamenwerking;

·        Een afwisselend en veeleisend takenpakket aankan;

·        Zelfstandig kan werken en initiatief neemt;

·        Goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal;

·        Ingeschreven staat bij een (Nederlandse) onderwijsinstelling.

 

Wat bieden wij?

·        Een kleinschalige werkomgeving met ruimte voor je persoonlijke inbreng.

·        Partos biedt als branchevereniging een goede mogelijkheid om de Nederlandse ontwikkelingssector te leren kennen. Dit doe je niet alleen vanaf het kantoor in Amsterdam, maar je zult ook meetings hebben bij verschillende lid organisaties/ buiten de deur.

·        Een unieke inkijk op het proces van beleidsbeïnvloeding in Nederland en de Europese Unie vanuit een belangenorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking;

·        Je loopt 4 dagen stage per week (32 uur);

·        Je ontvangt een stagevergoeding van 266,67 euro per maand;

·        Als stagiair(e) zul je begeleid worden door de advocacy manager;

·        De stageperiode gaat van start  27 augustus 2018 en loopt tot eind 2018 (precieze data worden  bepaald in overleg).

 

Reageren?

Mail je motivatiebrief met CV uiterlijk 13 juli 2018 naar koos@partos.nl t.a.v. Koos de Bruijn. Gesprekken zullen in daaropvolgende week plaatsvinden. Voor vragen is Koos  van maandag tot en met donderdag te bereiken op 020-3209901.

Our sponsors