Traineeship: Zuid-Holland

Stel je voor dat je een bijdrage mag leveren aan de maatschappelijke opgaven in Zuid-Holland!

De provincie Zuid-Holland is voortdurend in verandering. De maatschappij vraagt om een overheid die steeds meer als netwerkpartner samenwerkt. Wij doen dit door opgavegericht te werken: doen wat nodig is om toegevoegde waarde te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Wij zoeken 12 trainees die met ingang van 1 september 2018 hun talenten willen inzetten voor Zuid-Holland.

Kijk voor meer informatie op steljevoor.pzh.nl 

Our sponsors and partners