Stage bij het Bureau Migratiebeleid (Dutch)

Please ask for your approval from your teacher/lecturer before considering to do an internship!

Location: The Hague 

Date: end of january - end of july 2019

Deadline: 20 October 2018Het Bureau Migratiebeleid (BMB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt een stageplaats aan voor een academische student in de periode van eind januari t/m eind juli 2019. De precieze start- en einddatum kunnen in overleg worden gekozen. Het betreft een fulltime (40 uur per week) stage, inclusief een stagevergoeding.

Werkomgeving

In 2015 werd Europa geconfronteerd met een migratiecrisis, gekenmerkt door een ongekend en ongecontroleerde hoge instroom van vluchtelingen en migranten vanuit het Midden-Oosten. Zowel de gammele boten met migranten in de Middellandse Zee, erbarmelijke omstandigheden van de migranten, alsmede de routes die migranten aflegden door Europa, kregen veel aandacht in de media en politiek. Zowel vanuit Nederland als de EU werd er gezocht naar een passend buitenlandbeleid om met deze crisis om te gaan.

Inmiddels is de migratiestroom richting Europa vanuit het Midden-Oosten verminderd en zijn er mechanismes opgezet die deze stroom reguleren (de EU-Turkije afspraak) maar vindt er nog steeds een behoorlijke irreguliere migratiestroom plaats richting Europa, voornamelijk vanuit het Afrikaanse continent. Voorspellingen geven aan dat de migratiedruk op Europa de komende jaren alleen maar zal toenemen. Deze situatie vraagt om continue ontwikkeling van nationaal, Europees en internationaal migratiebeleid.

Deze omstandigheden hebben geleid tot de oprichting binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken van een team dat zich specifiek bezighoudt met de coördinatie van alle aspecten die te maken hebben met migratie: van de aanpak van de grondoorzaken van migratie (zoals armoede, onveiligheid, conflict, klimaatverandering), bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, tot de noodzakelijke verbetering van terugkeersamenwerking en de inzet van legale migratieroutes om irreguliere migratie te doen afnemen. BMB is binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken de spil waar alle migratie-gerelateerde onderwerpen samenkomen en het team draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van beleid op deze terreinen. Daarnaast ondersteunt het team de Nederlandse Speciaal Gezant Migratie bij haar externe optreden en werkt het team nauw samen met andere afdelingen en ministeries, in het bijzonder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Defensie en Ministerie van Algemene Zaken.

Jouw functie

Dit betekent dat je als stagiair te maken krijgt met een breed scala aan interessante onderwerpen in een dynamische werkomgeving waarbij je de kans krijgt je op verschillende terreinen  te ontwikkelen. De werkzaamheden zijn divers van aard en kunnen zowel organisatorisch als inhoudelijk zijn; van de praktische, administratieve en organisatorische ondersteuning van het BMB en het opstellen van tweewekelijkse bulletins tot het schrijven van spreekteksten voor bewindspersonen en beleidsstukken. Ook help je met het voorbereiden van lezingen en neem je deel aan vergaderingen met andere directies of externe partijen – zoals ambassadeurs, ngo’s, politieke actoren of vertegenwoordigers van internationale organisaties. In het begin zal de focus liggen op de ondersteuning van de collega’s, maar in toenemende mate zal je eigen verantwoordelijkheid krijgen voor projecten en bijdragen aan verschillende dossiers, ook diegene die jouw bijzondere interesse genieten. 
De stage biedt hiermee een uitgelezen mogelijkheid kennis en ervaring op te doen met de wijze waarop de Nederlandse overheid met de huidige migratieproblematiek omgaat. De stagiair stapt in een enthousiast team met een dienstverlenende instelling, dat inhoudelijk goed is aangehaakt bij andere onderdelen van het Rijk, en waarbij je als stagiair een volwaardig lid bent van het team.

Profiel stagiair

De persoon die wij zoeken:

  • Bevindt zich in de Masterfase van een relevante WO-opleiding. Hierbij is een specifieke studierichting niet vereist, maar heeft een aantoonbare affiniteit met, en een zekere achtergrondkennis van, migratieonderwerpen en mensenrechten, naast een brede interesse voor buitenlands beleid en internationale politiek de voorkeur. Een juridische achtergrond of enige kennis van volkerenrecht (met inbegrip van vluchtelingenrecht) en Europees recht is een pré.
  • Is zelfstandig, flexibel, actief en collegiaal en heeft uitstekende organisatorische vaardigheden.
  • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord en geschrift.
  • Staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling of studeert met de Nederlandse nationaliteit aan een erkende universiteit in het buitenland.

Voorwaarden en vergoedingen

Het stageregelment van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt als voorwaarde dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft of een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling volgt, erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van de opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer ingeschreven staat, kun je niet voor een stage in aanmerking komen. Er wordt een Rijksbrede stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot woon- of reiskostenvergoeding. Lees meer over voorwaarden en vergoedingen bij stages.

Meer weten en/of solliciteren

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar BMB@minbuza.nl met een motivatiebrief en cv t.a.v. dhr. Huub Drabbe onder vermelding van ‘sollicitatie stage’. Je kunt tot uiterlijk 21 oktober 2018 solliciteren. De selectiegesprekken zullen begin november plaatsvinden. Voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met de huidige stagiaire Linda Piersma (06-46812857). Voor meer informatie over het ministerie, zie www.rijksoverheid.nl.

Our sponsors and partners